REKRUTACJE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu teleinformacyjnego w terminach określonych w harmonogramie wynikającym z Zarządzeniem nr 13/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r.

Strona rekrutacyjna o dla rodziców Elemento (https://pisz.elemento.pl).

Oferta oraz możliwość rejestracji wniosków do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz zgłoszenia do szkół obwodowych prowadzonych przez Gminę Pisz zostanie udostępniona w dniu 19 lutego 2024 r.